Tietoa säästämisestä ja sijoittamisesta. Eri säästämis- ja sijoittamismuodot: osakkeet, korkosijoitukset, rahastosäästäminen, johdannaiset ja muut sijoittamisen muodot.

Alasivut:

Sijoituskohteet – Sijoituskohteiden erot ja niiden riskit.

Osakkeet – Mikä on osake ja miten se eroaa muista säästämismuodoista.

Osakesarjat – Mitä ovat osakkeiden eri osakesarjat.

Rahastot – Rahastot ja rahastosäästäminen.

Verosuunnittelu – Mitä on verosuunnittelu. Verosuunnittelun eri keinot.

Hajauttaminen – Hajauttaminen auttaa riskinhallinnassa. Lue miten.

Linkit – Pieni kokoelma sijoittajalle ja yrittäjälle sopivia palveluja.

Artikkelit – Yksittäisiä rahaan, talouteen ja sijoittamiseen liittyviä artikkeleja.