Osakkeet

Kaikki maailman proletaarit: Ostakaa osakkeita!

osakemarkkinatPohjimmiltaan sijoittamisessa on yleensä kysymys osakeyhtiöihin sijoittamisesta. Osakerahastot, (osake) johdannaiset, indeksiosuudet ja itse osakkeet ovat arvopapereita, joiden arvo riippuu pörssiyhtiön tuloksesta ja tulevaisuuden näkymistä. Myös yrityslainat ja obligaatiot seuraavat yrityksen arvon kehitystä. Muidenkin sijoitusinstrumenttien arvot, kuten valtio-obligaatiot, raaka-aineet ja kiinteistöt, ovat riippuvaisia talouden toimijoiden menestyksestä.

Mikä on osake?
Osake on omistusosuus yhtiöstä. Pörssiyhtiön kohdalla yhden osakkeen omistusosuus on yleensä mitättömän pieni. Esimerkiksi pakkausalalla toimivan Huhtamäen omistus jakautuu noin 105 miljoonaan osakkeeseen. Saadakseen prosentin omistusosuuden pitää siis omistaa yli miljoona osaketta.

Omistajien vallankäyttö
Omistajat käyttävät valtaa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen tärkein tehtävä on valita hallitus. Hallituksen kokoonpano on yleensä ennalta sovittu suurimpien omistajien toimesta. Muutkin yhtiökokouksen asiat menevät yleensä hallituksen esityksen mukaan. Yhtiökokous päättää myös edelliseltä vuodelta maksettavasta osingosta. Vain ani harvoin tämäkään muuttuu hallituksen esityksestä.

Tiedon saantiin

Kaikilla sijoittajilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet osakkeen arvoon vaikuttavien tietojen saantiin. Tämä koskee niin ajallista kuin laadullista tietoa. Tieto pitää olla yhtä aikaa saatavilla (esimerkiksi pörssitiedotteen muodossa) kaikille sijoittajille. Jotka kuuluvat niin sanottuun sisäpiiriin on erikseen merkitty sisäpiirirekisteriin ja heidän kaupankäyntiään yhtiön osakkeilla on rajoitettu.

Jätä kommentti